คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
08.12.2565
0

เดินทางเพื่อติดตามและสังเกตการณ์ในการทบทวนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Produre : SOP) ของ สอจ.นครนายก

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.12.2565
6

เดินทางเพื่อติดตามและสังเกตการณ์ในการทบทวนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Produre : SOP) ของ สอจ.นนทบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.10.2565
20

การประชุมสัมมนานำเสนอเส้นทาง (Roadmap) การยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อขับเคลื่อน สปอ. สู่นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565

01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02